تحریم شرکت ملی نفتکش ایران لغو شد

ایران در جهان

وکیل شرکت ملی نفتکش ایران از لغو تحریم های این شرکت از سوی اتحادیه اروپا چهار روز پس از تصمیم مشابه انگلیس در این رابطه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تحریم های اتحادیه اروپا علیه شرکت ملی نفتکش ایران از این رو لغو شده که این اتحادیه اعتراضی به تصمیم انگلیس برای لغو تحریم این شرکت نکرده است. از همین رو چهار روز بعد از لغو تحریم‌ بریتانیا علیه شرکت ملی نفتکش ایران، تحریم های اتحادیه اروپا علیه این شرکت نیز به خاطر عدم ارائه دادخواست تجدیدنظر نسبت به رای دادگاه عمومی اروپا، لغو شد.

"راوین چاندرا سکرا" وکیل شرکت ملی نفتکش ایران، دیروز سه شنبه اعلام کرد که بعد از رای دادگاه عمومی اتحادیه اروپا برای لغو تحریم های این اتحادیه علیه ایران، اروپا تاکنون دادخواستی برای تجدید نظر ارائه نکرده و لذا تحریمهای شرکت ملی نفتکش ایران لغو شده است.

هر چند با توجه به قوانین موجود این تحریم ها لغو شده اند اما یکی از مقامات اتحادیه اروپا اعلام کرد: اگرچه فرصت دادخواست تجدیدنظر برای حکم دادگاه به اتمام رسیده اما با این حال اقدامات مقتضی برای نگهداشتن این شرکت ایرانی در لیست تحریم های اتحادیه اروپا در حال انجام است.

دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ ادر تاریخ ۱۲ تیرماه اعلام کرد که چند مورد از تحریم های این اتحادیه علیه نهاد‌ها و افراد ایرانی به دلیل نبود ادله کافی، بی مورد دانسته شده و لغو می شوند.