باهنر در پاسخ به تذکر قسیم عثمانی:

هیچ اختلافی میان اهل تسنن در مورد داعش وجود ندارد

مجلس

قطعا تردیدی ندارم اگر مرزهای کشورمان از سوی داعش سفاک تهدید شود برادران اهل تسنن در کنار برادران شیعه در صف مقدم جبهه خواهند جنگید.

نایب رییس مجلس  تاکید کرد: قطعا تردیدی ندارم اگر مرزهای کشورمان از سوی سفاک داعش تهدید شود برادران اهل تسنن در کنار برادران شیعه در صف مقدم جبهه خواهند جنگید.

به گزارش خبرنگار ایلنا محمدرضا باهنر باتشکر از تذکر شفاهی محمدقسیم عثمانی نماینده مردم بوکان و با تاکید بر اینکه  این تذکر درموقعیت قانونی خود ایراد نشد، گفت: آقای عثمانی  در صحبت‌های خود اعلام کرد که گروه شافعی‌ها اقدامات داعش در شهر کوبانی را محکوم می‌کند، اما من باید اینجا بگویم که بقیه عزیزان اهل تسنن هم اعلام کردند که هیچ اختلافی میان اهل تسنن در این رابطه وجود ندارد.

نماینده مردم تهران ادامه داد: تردیدی ندارم اگر زمانی مرزهای جغرافیایی یا ارزشی کشور از سوی گروه  داعش سفاک تهدید شود، برادران اهل تسنن در کنار برادران اهل تشیع در صف مقدم جبهه خواهند جنگید.

 

کد N533680