در چارچوب كمپین انتخاباتی؛

روسف به ایالت‌های شمال شرقی برزیل سفر می‌كند

سیاسی

روسف در جریان دور نخست انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل در برخی از این مناطق تا ۷۰ درصد آرای معتبر را به دست آورد و اکنون برای تثبیت پیروزی، کمپین خود را در روزهای آینده در بخش‌های مختلف کشور ادامه می‌دهد.

«دیلما روسف» رئیس‌جمهوری فعلی برزیل امروز -چهارشنبه- در چارچوب كمپین انتخاباتی خود به ایالت‌های شمال شرقی این كشور سفر می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از پرنسا لاتینا، روسف از چهار منطقه در شمال شرقی برزیل بازدید و با شهردار و مسئولان آنها دیدار می‌کند.

روسف در جریان دور نخست انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل در برخی از این مناطق تا ۷۰ درصد آرای معتبر را به دست آورد و اکنون برای تثبیت پیروزی، کمپین خود را در روزهای آینده در بخش‌های مختلف کشور ادامه می‌دهد.

کد N532960