انتقاد زیباکلام از سخنان رئیس جمهور در دانشگاه تهران

حسن روحانی, صادق زیباکلام

سخنان حسن روحاني در جمع دانشگاهيان دانشگاه تهران كه به مناسبت آغاز سال تحصيلي جديد ايراد شد، حاوي مطالب جديد و دربرگيرنده بيانات چندان شجاعانه و مقتدرانه‌يي نبود...

صادق زیباکلام در روزنامه اعتماد نوشت:


سخنان حسن روحاني در جمع دانشگاهيان دانشگاه تهران كه به مناسبت آغاز سال تحصيلي جديد ايراد شد، حاوي مطالب جديد و دربرگيرنده بيانات چندان شجاعانه و مقتدرانه‌يي نبود... از وي انتظار داشتيم در خصوص آزادي انديشه و ضرورت آن جدي‌تر و صبورانه‌تر صحبت مي‌كرد. وي نگفت دانشجويان نبايد ستاره‌دار شوند، آزادي انجمن‌ها و تشكل‌هاي دانشجويي از مسائلي بود كه مطرح كرد اما به نوع ديگري. بايد مي‌گفت در دولت من اجازه نمي‌دهم دانشجويان ستاره‌دار شوند. بايد مي‌گفت در دولت من اساتيد نبايد براي گفتن نظر خود مواخذه شوند، بازنشسته شوند، ممنوع‌التدريس شوند. اينها از رييس‌جمهور انتظار مي‌رفت.
بيان اينكه حرف مغرضانه و منتقدانه زده نشود مشكلي را حل نمي‌كند. آقاي روحاني كليشه‌هايي از اين دست را نبايد بيان مي‌كرد. اينكه انتقاد سازنده چيست كليشه‌هايي است كه از آن معمولا بهره‌برداري سياسي مي‌شود. او بايد قرص و محكم مي‌گفت اجازه انتقاد را به دانشگاهيان بدهيد وگرنه دانشگاه به قبرستاني تبديل خواهد شد.
کد N532843