نیجریه و همسایگانش به دنبال مقابله مشترک با بوکوحرام

آفریقا و خاورمیانه

نیجریه و همسایگانش در نشستی راه های مقابله با گروه تروریستی بوکوحرام را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،کشور نیجریه و همسایگانش امروز یک نشست در نیامی پایتخت نیجر برای مبارزه با گروه بوکوحرام برگزار کردند.

در این نشست یک روزه قرار شد نیجر، نیجریه، چاد و کامرون یک نیروی منطقه ای برای مقابله با تهدیدهای گروه افراطی بوکوحرام تشکیل دهند.

محمد یوسف رئیس جمهور نیجر که میزبانی این نشست را بر عهده دارد، گفت : در این نشست باید بررسی استقرار گردان های این نیرو در طول مرزها نهایی شود.

بنا بر این گزارش مشارکت بنین در این گروه با وجود دعوت شدن به این نشست هنوز قطعی نشده است.