تمجید از عملیات مقاومت اسلامی لبنان علیه صهیونیستها

آفریقا و خاورمیانه

یکی از علمای لبنانی از عملیات مقاومت اسلامی لبنان علیه نظامیان صهیونیست در شبعا حمایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، شیخ علی یاسین رئیس لقاء علمای صور لبنان گفت: عملیاتی که مقاومت اسلامی در شبعای اشغالی انجام داد و منجر به زخمی شدن تعدادی از صهیونیستها شد قابل تمجید است.

وی افزود: این عملیات نشان داد که مقاومت در قبال هر تجاوزی ساکت نمی ماند و آماده واکنش است.

شیخ علی یاسین تاکید کرد: تکفیری ها و صهیونیستها در راستای طرح صهیونیستی-آمریکایی عمل می کنند و مقاومت در قبال حملات ساکت نمی ماند و مراقب مرزهای لبنان است و صهیونیستها را هرجا که باشند هدف قرار می دهد.

وی افزود: عملیات تپه های شبعا درسی به رژیم صهیونیستی بود تا فکر تجاوز به لبنان به سرش نزند.