مشاور عالی معاون اجرایی رئیس جمهور:

روابط عمومی‌ها باید رویکرد علمی و متناسب با مقتضیات زمان داشته باشند

دولت

جلسه هماهنگی روابط عمومی مدیران روابط عمومی سازمان فضایی ایران، سازمان حمل و نقل و سوخت، سازمان استاندار ایران، مرکز مطالعات جهانی شدن و شورای عالی ایرانیان خارج از کشور با حضور مشاور عالی معاون اجرایی رئیس جمهور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن بهرامی جلسه هماهنگی روابط عمومی سازمان های تابعه معاونت اجرایی اظهار داشت: کارهای فراوانی در دولت تدبیر و امید انجام شده که روابط عمومی‌ها باید بستر مناسب برای انعکاس مطلوب خدمات انجام شده را مهیا کنند. دوران تبلیغات تکراری و کلیشه ای گذشته و روابط عمومی ها باید رویکرد علمی و متناسب با مقتضیات زمان داشته باشند.

وی افزود: بسیاری از آنچه مدیران روابط عمومی به عنوان کم و کاستی عنوان می‌کنند، واقعیت دارد اما خروجی روابط عمومی ها متناسب با همین امکانات هم مطلوب نیست، اصلاح نگاه روابط عمومی ها یک واقعیت است که خوب هست در دولت تدبیر و امید بصورت ریشه ای و ساختاری واکاوی و دنبال شود.

رییس حوزه معاونت اجرایی با اشاره به اهتمام شریعتمداری به روابط عمومی‌ها گفت: روابط عمومی سازمانهای تابعه معاونت اجرایی باید همکار و مکمل یکدیگر باشند.

گفتنی است در این جلسه مدیران روابط عمومی سازمان فضایی ایران، سازمان حمل و نقل و سوخت، سازمان استاندار ایران، مرکز مطالعات جهانی شدن و شورای عالی ایرانیان خارج از کشور حضور داشتند.