افخم خبر داد:

ارسال کمک های ایران به آوارگان کوبانی از طریق دولت سوریه

سیاست خارجی

 سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان از بی تفاوتی جامعه بین المللی نسبت به سرنوشت مردم منطقه عین العرب (کوبانی) انتقاد کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران به زودی کمک های انسانی خود برای ساکنان و آوارگان این منطقه را از طریق دولت سوریه ارسال خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نسبت به شرایط انسانی فاجعه آمیز در منطقه عین العرب (کوبانی) در سوریه که مدت هاست در معرض حمله گروه های تروریستی قرار دارد، هشدار داد و بر ضرورت حمایت از دولت و ملت سوریه به منظور مقابله با تروریست های مهاجم به این منطقه و ارسال کمک های انسانی برای ساکنان و نیز آوارگان آن تأکید کرد.
 
مرضیه افخم از بی تفاوتی جامعه بین المللی نسبت به سرنوشت مردم این منطقه انتقاد کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران به زودی کمک های انسانی خود برای ساکنان و آوارگان این منطقه را از طریق دولت سوریه ارسال خواهد کرد.