نخستین نشست احزاب ائتلافی در آستانه انتخابات پارلمانی آلمان