جنگ‌ تن به تن و زد و خورد خیابانی کردها و داعش/ کوبانی جبهه جنگ اعلام شد

کد N531409