دستور کار صحن علنی مجلس؛

وزیر اطلاعات برای پاسخ به سوال کریمی قدوسی به مجلس می‌رود

مجلس

قرار است که مجلسی ها گزارش کمیسیون مشترک در مورد طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را نیز بررسی کنند/گزارش شور دوم کمیسیون انر‍ژی در مورد طرح حمایت از صنعت برق کشور و گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده نیز در دستور کار هفته جاری قرار دارد.

وزیر اطلاعات برای پاسخ به سوال جواد کریمی قدسی در مورد به کار گیری عناصر فتنه در دولت و آزادی مشکوک گروگان‌های نیروی مسلح در شرق کشور به مجلس می‌رود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بررسی دو گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد ایرادات شورای نگهبان به لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1387 در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد.

بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد ایرادات شورای نگهبان به طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور و بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد طرح نجات و احیای دریاچه ها و تالاب های کشور نیز در دستور کار مجلس قرار دارد.

نمایندگان مجلس اما در هفته جاری بررسی یک گزارش مهم که در ماه های اخیر حاشیه ساز شده است را هم در دستور کار دارند. بر این اساس قرار است که مجلسی ها گزارش کمیسیون مشترک در مورد طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را نیز بررسی کنند.

بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی نیز در دستور کار جلسه علنی این هفته قرار دارد.

گزارش شور دوم کمیسیون انر‍ژی در مورد طرح حمایت از صنعت برق کشور و گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده نیز در دستور کار هفته جاری قرار دارد.

وکلای ملت هفته جاری گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح اصلاح بند (ج) ماده (178) قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران را نیز بررسی خواهند کرد.

بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دستور کار هفته جاری صحن علنی مجلس قرار دارد.

بررسی گزارش‌کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی درمورد لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیات های انضباطی نیروهای مسلح و طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را نیز در دستور کار مجلس قرار دارند.

بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی نیز در دستور کار هفته جاری مجلس قرار دارد.

کد N530424