وزیر آموزش‌و پرورش خبرداد:

آموزش حقوق کودکان در مدارس از سالجاری

دولت

همکاران فرهنگی ما از جمله مربیان، معلمان و... باید بدانند رفتار، کردار، لباس، آرایش، آرایش موی سر آنها همه و همه در شکل‌گیری شخصیت دانش‌آموزان بسیار برجسته است و به این نکته توجه کنند.

وزیر آموزش‌وپرورش از آموزش حقوق کودکان در مدارس خبر داد و گفت: امیدواریم بتوانیم به عنوان یک تشکل انسان‌ساز آنها را به حقوق شان آشنا کنیم و تربیت اجتماعی را در کنار تربیت فرهنگی دنبال کنیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی‌اصغر فانی رئیس آموزش و پرورش در مراسم افتتاحیه هفته ملی روز کودک با بیان اینکه امسال آموزش و پرورش میزبان 12 میلیون و 700 هزار دانش‌آموز است که از این تعداد 7 میلیون آنها در دوره ابتدایی مشغول به تحصیل هستند، گفت: این 12 میلیون و 700 هزار در 122 هزار مدرسه در سطح کشور مشغول به تحصیل هستند که ما امروز در دورترین نقاط کشور مدرسه داریم و در بعضی از این نقاط آموزش و پرورش به عنوان تنها نهاد دولتی، پرچم جمهوری اسلامی را برافراشته است.

وی با اشاره به نقش آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش نقش اساسی و اصلی در شکل‌گیری شخصیت‌ کودکان ایفا می‌کند. امروز علم‌آموزی انتقال ارزش‌ها، هنجارها، آداب، عادات رسوم، باید و نبایدها و در یک جمله انتقال فرهنگ به نسل جدید توسط این نهاد صورت می گیرد.

وی گفت: یکی از کارکردهای آموزش و پرورش در تمام دنیا همین انتقال فرهنگ است. بنابراین این نهاد به عنوان بزرگترین و اثربخش‌ترین نهاد فرهنگی نقش اساسی در انتقال آن ایفا می‌کند.

فانی با بیان اینکه معلمان نقش کلیدی در آموزش و پرورش دارند تصریح کرد: همکاران فرهنگی ما از جمله مربیان، معلمان و... باید بدانند رفتار، کردار، لباس، آرایش، آرایش موی سر آنها همه و همه در شکل‌گیری شخصیت دانش‌آموزان بسیار برجسته است و به این نکته توجه کنند.

وی افزود: من وظیفه خودم می‌دانم که به عنوان یک خدمتگزار آموزش و پرورش از یک میلیون سفیر فرهنگی که با اعمال خود در رفتارسازی دانش‌آموزان نقش دارند تشکر کنم.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اصل هماهنگی خانه و مدرسه گفت: هماهنگی بین خانه و مدرسه بسیار مهم و پراهمیت است و می‌تواند در شکل‌گیری شخصیت دانش‌آموزان در آینده نقش اساسی داشته باشد. بنابراین اولیا با مدارس باید ارتباط تنگاتنگی داشته باشند که نقش اساسی در تربیت کودکان این موضوع می‌تواند ایفا کند.

فانی با اشاره به تاکید ریاست جمهوری بر آموزش حقوق کودکان در مدارس بیان کرد: در سال جاری جدید ما برنامه‌‌ای برای آموزش حقوق کودکان داریم که امیدواریم بتوانیم به عنوان یک تشکل انسان‌ساز آنها را به حقوق شان آشنا کنیم و تربیت اجتماعی را در کنار تربیت فرهنگی دنبال کنیم.

وی در پایان گفت: امیدوارم دانش‌آموزان عزیزی که در مدارس مشغول به تحصیل هستند بتوانند انسان‌های مفید و مسئولیت پذیری در آینده باشند و ما شاهد جامعه سالمی باشیم.

کد N530366