وزیر توسعه آلمان :

اتحادیه اروپا کمیسر ویژه امور آوارگان عراقی منصوب کند

آمریکا اروپا

وزیر توسعه آلمان در گفتگویی بر لزوم معرفی کمیسر ویژه امور آوارگان عراقی تاکید کرد .

به گزارش خبرگزاری مهر ، مولر در گفتگو با روزنامه آلمانی دی ولت همچنین خاطر نشان کرد : اگر اتحادیه اروپا اقدامی فوری برای رسیدگی به آوارگان عراقی اتخاذ نکند ، این افراد در آستانه فصل سرما همچنان بی خانمان خواهند بود .

وی با انتقاد از ژان کلود یونکر رئیس جدید کمیسیون اروپا در بحث امور آوارگان اظهار داشت : در حال حاضر کمک به آوارگان که مورد حملات ترویستی قرار گرفته اند باید در اولویت های کاری این سازمان قرار گیرد .

مولر در ادامه تاکید کرد : در چنین شرایطی معرفی کمیسر ویژه برای امور آوارگان عراقی امری لازم و ضروری است .

این وزیر آلمانی چند هفته گذشته راهی عراق شده و شرایط را مورد بررسی قرار داده بود .