انگلیس، دارایی های بابک زنجانی را آزاد کرد

تسنیم نوشت:

وزارت خزانه‌داری انگلستان با بروزرسانی تحریم‌های مالی علیه کشورمان اعلام کرد که دارایی‌های برخی افراد و سازمان‌ها در این کشور رفع توقیف شده‌اند.

وزارت خزانه‌داری انگلستان با بروزرسانی تحریم‌های مالی علیه کشورمان اعلام کرد که دارایی‌های برخی افراد و سازمان‌ها از جمله بابک زنجانی، دانشگاه شریف، شرکت ملی نفتکش ایران و بیمه معلم رفع توقیف شده‌اند.
لیست افراد و سازمان‌‌هایی که دارایی‌های آنها رفع توقیف شده‌اند عبارتند از:
بابک زنجانی
صندوق تجاری سورینت
دانشگاه صنعتی شریف
شرکت ملی نفکش ایران
شرکت بیمه معلم
در بیانیه وزارت خزانه‌داری اعلام شده است که دارایی‌های این افراد و سازمان‌ها بر اساس حکم دادگاه کل اتحادیه اروپا رفع توقیف شده‌اند و از آنجایی که دو ماه از صدور این حکم گذشته و اعتراضی به آن صورت نگرفته است، بنابراین تصمیم دادگاه وارد فاز اجرایی می‌شود.

 


45231

 

کد N529771