فرهنگی در گفتگو با مهر:

انتقاد از کندی اجرای پروژه های مهر/دولت شتابی در تامین منابع مالی مسکن مهر ندارد

مجلس

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: پروژه های مسکن مهر در شهرهای مختلف در حال اجرا است بنابر این توقفی در اجرای این پروژه ها مشاهده نمی شود البته کندی در اجرا وجود دارد که ناشی از تامین مالی از سوی نظام بانکی است که دولت شتابی در حل این مشکل ندارد.

محمدحسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر گفت: وزیر راه و شهرسازی بارها در جلسات کمیسیون عمران و در صحن علنی مجلس اعلام کرده است که مسائل مربوط به مسکن مهر را به صورت جدی دنبال می کند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پروژه های مسکن مهر در شهر های مختلف در حال اجرا است بنابر این توقفی در اجرای این پروژه ها مشاهده نمی شود البته کندی در اجرا وحود دارد که ناشی از عدم تامین مالی از سوی نظام بانکی است که دولت شتابی در حل این مشکل ندارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: منابعی در گذشته برای اجرای پروژه های مسکن مهر در دولت مصوب شده بوده است که در دولـت فعلی هم باید اجرا شود بنابر این در عمل این پروژه ها اجرایی نمی شود اما در مصوبات مشکلی ندارد.