تاگس اشپیگل:

افغانستان به تنهایی قادر به برقراری امنیت نیست

آسیا اقیانوسیه

یک روزنامه آلمانی در شماره امروز خود با اشاره به توافقنامه امنیتی واشنگتن - کابل نوشت : افغانستان به تنهایی قادر به برقراری امنیت در این کشور نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تاگس اشپیگل، امضای توافقنامه امنیتی میان آمریکا و افغانستان به این معنا است که بخشی از نیروهای نظامی آمریکا و ناتو همچنان در این کشور استقرار داشته باشند .

این روزنامه با اشاره به موج اخیر حملات انتحاری در افغانستان نوشت : 13 سال از حمله نیروهای غربی به افغانستان می گذرد، اما اوضاع امنیتی در این کشور همچنان متشنج و نا آرام است .

همه روزه شاهد حملات مرگبار در افغانستان هستیم که جز به جا گذشتن کشته و زخمی و به بارآوردن خسارت فایده ای ندارد .

تاگس اشپیگل با اشاره به مورد هدف قرار گرفتن نظامیان و غیر نظامیان در افغانستان نوشت : این اتفاقات همگی بیانگر آن است که افغانستان توانایی برقراری امنیت در این کشور را نداشته و همچنان نیازمند کمک و ارائه آموزش های گوناگون است .

رئیس جمهوری آمریکا پس از امضای این تفاهم نامه خاطر نشان کرده که این امر می تواند گامی مهم در جهت تحکیم حاکمیت ملی و ثبات افغانستان به شمار آید .