حسینیان در گفتگو با مهر:

جریان اصولگرایی برای حضور در انتخابات مجلس باید خانه تکانی کند/مدل های وحدت حول محور افراد از کارایی لازم برخوردار نیست

مجلس

عضو جبهه پایداری گفت: جریان اصولگرایی برای حضور در انتخابات مجلس باید خانه تکانی کند و افرادی که اهل لابی، سازش و باند بازی هستند را کنار بگذارد و نسل جدید تری از اصولگرایان را روی کار بیاورد که پر نشاط تر، فعال تر و اصول گراتر هستند تا مسائل را بهتر تحلیل کنند.

روح الله حسینیان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، استراتژی جبهه پایداری را وحدت با اصولگرایان خواند و گفت: انشاالله به زودی جلسه اتحاد با همه گروه های اصولگرا برگزارخواهد شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جبهه پایداری حق دارد نسبت به اصولگرا بودن یا نبودن برخی افراد شبهه وارد کند.

وی تاکید کرد: جبهه پایداری معتقد به لزوم وحدت با همه گروه های اصولگرا در انتخابات مجلس است، مذاکرات با گروه های اصولگرا ادامه دارد، جلسات متعددی هم تا امروز برگزار شده است.

عضو جبهه پایداری با بیان اینکه برای حضور اصولگرایان در انتخابات مجلس با اتفاق و جلسات مشترک تصمیم گیری خواهد شد گفت: وحدت اصولگرایان باید مبتنی بر اصول شکل گیرد. به اعتقاد ما باید ابتدا مبانی اصولگرایی مشخص شود پس از آن بر روی افراد و گزینه ها می توان مذاکره کرد.

وی تصریح کرد: جریان اصولگرایی برای حضور در انتخابات مجلس باید خانه تکانی کند و افرادی که اهل لابی، سازش و باند بازی هستند را کنار بگذارد و نسل جدید تری از اصولگرایان را روی کار بیاورد که پر نشاط تر ، فعال تر و اصول گراتر هستند تا مسائل را بهتر تحلیل کنند.

حسینیان ادامه داد: این موضوع در جلسات مشترک میان گروه های اصولگرا مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا جبهه پایداری با سایر گروه های اصولگرا در این مورد به اتفاق نظر دست یابد.

عضو جبهه پایداری در پایان تاکید کرد: در انتخابات مجلس اصولگرایان باید حول محور اصول به وحدت برسند زیرا مدل های وحدت حول محور افراد از کارایی لازم برخوردار نیست.