رئیس کاتالونیا تصمیم دادگاه قانون اساسی اسپانیا را به چالش کشید

آمریکا اروپا

رئیس منطقه کاتالونیای اسپانیا با تشکیل کمیته ای برای نظارت برهمه پرسی استقلال این منطقه تصمیم دادگاه قانون اساسی اسپانیا را به چالش کشید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت محلی کاتالونیا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد "آرتور ماس" رئیس منطقه کاتالونیای اسپانیا پنج شنبه شب کمیته ای هفت نفره به منظور نظارت بر همه پرسی استقلال از اسپانیا تشکیل داد.

دفتر ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا از واکنش نشان دادن به تصمیم جدید رئیس منطقه کاتالونیا خودداری کرده است.

شایان ذکر است، قرار است این همه پرسی در 9 نوامبر برگزار شود، همه پرسی که دولت اسپانیا آن را مغایر قانون اساسی این کشور می داند و برای جلوگیری از برگزاری این همه پرسی به دادگاه قانون اساسی این کشور متوسل شد.

در پی توسل دولت اسپانیا به دادگاه قانون اساسی، دادگاه قانون اساسی اسپانیا روز دوشنبه با بررسی مشروعیت دعوت به همه پرسی در کاتالونیا موافقت کرد که عملا به معنای تعلیق روند رای گیری محسوب می شود.

این اقدام رئیس منطقه کاتالونیا اقدامی در راستای به چالش کشاندن تصمیم دادگاه قانون اساسی این کشور محسوب شده است.