از سوی افخم صورت گرفت؛

تکذیب اظهارات منتسب به ظریف در دیدار با دبیركل اتحادیه عرب

سیاست خارجی

سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان اظهارات منتسب به ظريف را تكذيب كرد و اظهار داشت: در ديدار ها و گفتگوهايي كه وزير امور خارجه كشورمان و دبير كل اتحاديه عرب تاكنون با يكديگر داشته اند چنين مطالبي رد وبدل نشده و انتشار چنين مطلبي تعجب آور است

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان در خصوص متن منتشره در يكي از روزنامه هاي عربي به نقل از آقاي نبيل العربي دبيركل اتحاديه عرب ضمن ابراز ترديد از بيان چنين مطالبي از سوي آقاي نبيل العربی؛ اظهارات منتسب به ظريف را تكذيب كرد و اظهار داشت: در ديدار ها و گفتگوهايي كه وزير امور خارجه كشورمان و دبير كل اتحاديه عرب تاكنون با يكديگر داشته اند چنين مطالبي رد وبدل نشده و انتشار چنين مطلبي تعجب آور است.

افخم همچنين در خصوص موضع اصولي كشورمان در قبال كشورهاي منطقه افزود: جمهوري اسلامي ايران همواره مخالف هرگونه دخالت در امور داخلي ديگر كشورها بوده و ضمن پاييندي به اين امر معتقد است مسائل منطقه بايد با همكاري و گفتگو حل و فصل شود و تكرار ادعاهاي غير واقعي و فرافكني كمكي به حل مشكلات نمي كند.

سخنگوي وزارت امورخارجه اضافه كرد: با همكاري و تعامل سازنده و جلوگيري از دخالتهاي خارجي زمينه هاي ثبات، امنيت، رشد و توسعه منطقه فراهم مي شود.