درخواست کری از چین درباره مردم هنگ کنگ

واحدمرکز ی خبر نوشت:

جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا از چین خواست خواسته های معترضان طرفدار دموکراسی را در هنگ کنگ تامین کند.
کری چهارشنبه پیش از دیدار با وانگ یی، همتای چینی خود گفت:« ما از حق مردم هنگ کنگ برای شرکت در انتخابات حمایت می کنیم و معتقدیم جامعه ای آزاد با بالاترین امکان خودمختاری که با حاکمیت قانون اداره می شود، برای ثبات ، و رونق و شکوفایی هنگ کنگ ضروری است.»
وانگ یی در پاسخ به سخنان کری گفت: «مسئله هنگ کنگ مربوط به امور داخلی چین است. همه کشورها باید به حق حاکمیت چین احترام بگذارند. مداخله نکردن در امور داخلی کشورهای دیگر همچنین از اصول حاکم در روابط بین المللی است. به عقیده من هیچ کشوری اجازه نمی دهد اقدامات غیرقانونی موجب بر هم زدن نظم عمومی در آن کشور شود.»
کاخ سفید پیشتر در بیانیه ای رسمی از چین خواسته بود به مردم هنگ کنگ اجازه معرفی نامزد برای شرکت در انتخابات سال 2017 دهد.
به گزارش خبرگزاری ریانووستی از واشنگتن، هزاران نفر روز دوشنبه در حمایت از تظاهرات دانشجویی « جنبش مرکزی تسخیر» در هنگ کنگ تجمع کردند. تظاهرات دانشجویی جنبش مرکزی تسخیر در اعتراض به طرح های دولت چین در کنترل انتخابات سال 2017 هنگ کنگ ، از بیست و ششم سپتامبر آغاز شده است.
بر اساس ادعای معترضان، چین قصد دارد وضعیت خودمختاری شهر هنگ کنگ را بر اساس فرمول« یک کشور، دو نظام» حفظ کند.

4949

کد N526483