جنبلاط:

روابط ویژه ای با حزب الله دارم

آفریقا و خاورمیانه

رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان پس از دیدار هیئتی از حزب الله با وی روابط میان طرفین را ممتاز توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان دیدار خود را با هیئتی از حزب الله ممتاز توصیف کرد و محورهای آن را موضوعات داخلی و خارجی دانست.

وی افزود: این دیدارها باید افزایش یابد.روابط ما با حزب الله ویژه و عالی است.این دیدار ویژه ای بود که اولین بار نیست و آخرین بار هم نخواهد بود.