طالبان: امضای پيمان امنيتی در تضاد با منافع ملی افغانستان است

آسیا اقیانوسیه

طالبان در بیانیه ای امضای پيمان امنيتی كابل-واشنگتن را در تضاد با منافع ملی افغانستان معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افغان نیوز، طالبان در بیانیه ای اعلام کرد که امضای پيمان امنيتی كابل-واشنگتن تداوم اشغال افغانستان بوده و در تضاد با منافع ملی اين كشور است.

"حنیف اتمار" مشاور امنیت ملی افغانستان و "جیمز کانینگهام" سفیر آمریکا در کابل این پیمان امنیتی را روز گذشته امضا کردند و حامد کرزای رئيس جمهوری سابق اين كشور كه در دوران ریاست جمهوری خود از امضای اين پيمان خودداری كرد، در آن حضور نداشت.

بر اساس اين پيمان 9 هزار و 800 نفر از نظاميان آمريكايی پس از سال 2014 همچنان در افغانستان حضور داشته و طبق ادعای آمریکا نقش حمايتی و آموزشی را ایفا می کنند.