سفیر آمریکا در کابل:

پیمان امنیتی ابزار دخالت واشنگتن در مسائل مرزی افغانستان نیست

آسیا اقیانوسیه

سفیر آمریکا در کابل گزارشها را درباره استفاده کشورش از پیمان امنیتی واشنگتن-کابل به عنوان ابزار دخالت در مسائل مرزی افغانستان رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اطلاع رسانی افغانستان، جیمز کنهگم در جلسه ای در کاخ ریاست جمهوری افغانستان ارتباط امضای پیمان امنیتی با آمریکا را با موشک پراکنی های پاکستان مردود دانست.

وی تاکید کرد هیچ ارتباطی میان پیمان امنیتی کابل و واشنگتن با راکت‌ های پاکستان به خاک افغانستان وجود ندارد ولی واشنگتن تلاش می کند تا این مشکل را از طریق گفتگوهای سیاسی حل کند.

جیمز کنهگم افزود: امضای پیمان امنیتی به خاطر همکاری‌ در زمینه آموزش، مشاوره و پشتیبانی از نیروهای امنیتی افغانستان است و آمریکا از آن به عنوان ابزار دخالت در مسائل مرزی افغانستان استفاده نمی کند.