لاریجانی:

تفسیر احکام قانونی به عهده مجلس است

مجلس

علی لاریجانی در پاسخ به اخطار یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرد که رفع ابهام در برداشت از قوانین به وسیله بخشنامه‌های دولتی مجاز نیست بنابراین تفسیر احکام قانونی برعهده مجلس است.

رییس مجلس تاکید کرد: تفسیر احکام قانونی به عهده مجلس است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا پورابراهیمی داورانی در جلسه علنی امروز مجلس در اخطار قانون اساسی گفت: در حال حاضر احکام قانونی مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی تفسیر می‌شود. این درحالی است که براساس اصل 73 قانون اساسی تفسیر قوانین برعهده مجلس است.

رئیس مجلس نیز با وارد دانستن این اخطار آن را به رای گذاشت که این اخطار با 147 رای موافق، 18 مخالف و 16 رای ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن تصویب شد.بر این اساس تمامی تفسیرها از احکام قانونی باید به وسیله مجلس اجرا شود.

کد N525172