مخالفت مجلس با کاهش مدت معافیت های مالیاتی

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه معافیت‌های مالیاتی ماده‌ای از این لایحه که معافت‌های مالیاتی در مناطق محروم را از 20 سال به 6 سال کاهش می داد مجددا به کمیسیون اقتصاد بازگرداندند تا اصلاح شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده ای از این لایحه مقرر کردند تاریخ اجرای این قانون به استثنای مواردی که در همین قانون تاکید دیگری برای آن مقرر شده است از ابتدای سال 94 است، اما کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که سال مالی آنها از ابتدای سال 93 شروع می شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول احکام این قانون می باشند.

در ادامه جلسه ماده‌ای از این لایحه در دستور کار بررسی قرار گرفت که پیش از این یک بار جهت رسیدگی و اصلاح به کمیسیون ارجاع داده شده بود.

این ماده در خصوص شرایط معافیت‌های مالیاتی تولید کنندگان در مناطق محروم و و مناطق برخوردار است.

در جریان بررسی این ماده مجددا نمایندگان مخالفت جدی ابراز داشتند. مخالفان معتقد بودند قانون برنامه پنجم توسعه معافیت مالیاتی 20 ساله برای سرمایه گذاران در مناطق محروم در نظر گرفته است. در حالیکه این ماده از لایحه معافیت مالیاتی مناطق محروم را به 6 سال کاهش می دهد.

این در حالی بود که عسگری رئیس سازمان امور مالیاتی معتقد بود این ماده از لایحه مشوق های بسیار بیشتری را برای سرمایه گذاری در مناطق محروم در نظر گرفته است.

علاوه بر این سرمایه گذارانی که پیش از این مجوز معافیت مالیاتی 20 ساله دریافت کرده اند مجوزشان باطل نمی شود.

در پایان با مخالفت های کمیسیون اقتصاد و سازمان امور مالیاتی، حذف این ماده در مجلس به تصویب نرسید اما مجددا این ماده از لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصاد ارجاع شد.