استاد دانشگاه آلاباما آمریکا در گفتگو با مهر:

داعش و "خوراسان" ساخته کسانی است که مدعی مقابله با آن هستند/ احتمال حمله ناتو به سوریه با هدف تغییر نظام وجود دارد