یک منبع حقوق بشری هشدار داد:

احتمال قتل‌عام کردهای سوری در منطقه عین العرب توسط داعش

آفریقا و خاورمیانه

یک منبع حقوق بشری در سوریه درباره اقدامات خارج از عرف انسانی داعش علیه مردم منطقه عین العرب هشدار داد.

ب گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، مرکز سوری حقوق بشر با صدور بیانیه درباره پیشرویهای جدید داعش در منطقه "عین العرب" (کوبانی) ابراز نگرانی کرد.

در این گزارش آمده است: ما درباره ارتکاب جنایات و قتل عام توسط داعش علیه مردم این منطقه براز نگرانی می کنیم.

بنابراین گزارش در منطقه عین العرب 200 هزار غیر نظامی کرد زندگی می کنند که در معرض تهدید داعش قرار دارند.