توهین های جنجالی، از پا روی پا انداختن تا...

توهین های جنجالی

آن روز كه ديويد كامرون در حاشيه نشست سازمان ملل با دكتر روحاني ملاقات داشت، برخلاف عرف ديپلماتيك پاهاي خود را روي يكديگرانداخت كه اين عمل در ديدارهاي غيررسمي شايد تا اندازه‌اي پذيرفته باشد اما در ديدارهاي رسمي نشان از سطح پايين فرهنگ و عدم آشنايي با قواعد ديپلماتيك دارد و البته عيان كردن خصومت!

روزنامه آرمان: بي‌احترامي نخست‌وزير انگليس در ديدار با دكتر حسن روحاني در مقام رئيس‌جمهور كشورمان بر كسي پوشيده نيست. آن روز كه ديويد كامرون در حاشيه نشست سازمان ملل با دكتر روحاني ملاقات داشت، برخلاف عرف ديپلماتيك پاهاي خود را روي يكديگرانداخت كه اين عمل در ديدارهاي غيررسمي شايد تا اندازه‌اي پذيرفته باشد اما در ديدارهاي رسمي نشان از سطح پايين فرهنگ و عدم آشنايي با قواعد ديپلماتيك دارد و البته عيان كردن خصومت!

در اين ميان برخي كه قائل به توان ديپلماتيك اين دولت نبودند با موفقيت‌هاي دولت يازدهم در بحث مذاكرات هسته‌اي و تعامل با كشورهاي جهان موجبات نارضايتي‌شان فراهم شد چراكه از يكسو نمي‌توانستند شاهد موفقيت دولتي باشند كه براي استقرار پيدانكردن آن تلاش‌هاي زيادي كرده بودند و از سوي ديگر مي‌دانستند اين موفقيت‌ها به معناي پرسش‌هاي فراوان جامعه از آنها در قبال ناكامي‌هايشان در دولت قبل خواهد بود.

در آخرين تلاش اين دسته از افراد مي‌توان به انتشار تصوير كامرون در ملاقات با روحاني اشاره داشت كه «وطن امروز» با تيتر «لگد روباه» و توضيح «ديدار بي‌سابقه رئيس‌جمهور ايران با نخست‌وزير انگليس با توهين‌هاي مكرر ديويد كامرون عبرت‌ساز شد» به استقبالش رفت. چندين سايت منتقد دولت هم نه شايد تنها براي ناراحتي از حركت كامرون بلكه براي تخريب دولت و رئيس‌جمهور اقدام به نگارش گزارش‌هايي با محتواي دليل سكوت روحاني، لزوم پاسخ به نخست‌وزير انگليس و... كردند.

راست مي‌گويند كه حافظه برخی سیاسیون آنچنان قوي نيست چون حتي 8 سال پيش را هم فراموش مي‌كنند. پس بايد براي يادآوري به آنها اشاراتي به برخي ديدارهاي رئيس‌جمهور مورد حمايت آنها داشت.

به اعتقاد برخي كارشناسان، در دولتي به رياست احمدي‌نژاد تا حدودي اتفاقاتی افتاد كه وي غير از ولاديمير پوتين كه متحد منطقه‌اي ايران محسوب مي‌شود هرگز نتوانست با روساي جمهوري و نخست‌وزيران كشورهاي قدرتمند و توسعه‌يافته اروپايي تعامل خوبی داشته باشد. در اين ميان فراموشي حاميان احمدي‌نژاد سبب تعجب است.

كساني كه هر اتفاق مثبت در سياست خارجي دولت روحاني را با تخريب‌هايشان منتشر مي‌كنند، در آخرين حركت خود تلاش كردند پا روي پا گذاشتن ديويد كامرون در ديدار با دكتر روحاني را حركتي غيرديپلماتيك نشان دهند كه البته در زشتي حركت نخست‌وزير انگليس بحثي نيست، اما همين تخريبگران فراموش كرده‌اند كه رئيس‌جمهور مورد حمايت آنها مقابل سفير سوِئد (نه حتي مقامات ارشد آنها) و در تهران (نه حتي در استكهلم) چگونه برخورد كرد.

سفير سوئد در تهران در ديدار با احمدي‌نژاد با وجود قرار داشتن در سطح پايين‌تر از نظر جايگاه، هم‌عرض رئيس‌جمهور ايران نشست، اين درحالي است كه بر اساس عرف ديپلماتيك تنها مقاماتي كه در يك جايگاه هستند، مي‌توانند كنار هم بنشينند و درصورتي كه مقامي در رده پايين‌تري باشد بايد قائم به مقام ارشدتر بنشيند.

همين سفير سوئد در ديدار با احمدي‌نژاد و در نهاد رياست‌جمهوري ايران به‌راحتي پاي خود را روي پاي خود انداخته و همان‌گونه كه در عكس‌هاي منتشرشده هم مشخص است، پاي او تا نزديكي پاي احمدي‌نژاد هم آمده است. هرچند گفته شد احمدي‌نژاد هم در پاسخ به او همين اقدام را انجام داد اما شأن رئيس‌جمهور ايران كجا و سفير سوئد كجا كه بخواهد اينگونه تلافي كند!

اما اين پايان ماجرا نبود، امير قطر هم در تهران اقدامي انجام داد كه همان زمان هم انتقادهاي گسترده را متوجه احمدي‌نژاد كرد.

وي علاوه بر اينكه با دمپايي به ديدار احمدي‌نژاد رفته بود، پايش را روي پاي ديگرش انداخته بود و در همه دقايقي كه عكاسان داخل اتاق ديدارهاي رئيس‌جمهوري ايران بودند يك‌بار هم به احمدي‌نژاد نگاه نكرد و جالب اينكه همين امير قطر چند روز بعد به آمريكا رفت و در ديدار با باراك اوباما نه‌تنها با دمپايي حاضر نشد بلكه كت و شلوار به تن كرد.
کد N524625