در حضور سرلشکر صالحی صورت گرفت:

تمرینات تاکتیکی و نمایش تسلط بر سلاح‌های سبک و سنگین در منطقه دوم دریایی

سیاست داخلی

سرلشکر صالحی با حضور در اردوگاه رزمی تیپ دوم تکاوران حضرت رسول اکرم (ص) از نزدیک در جریان میزان آمادگی رزمی و توان رزمی آنان قرار گرفت.

فرمانده کل ارتش، در رأس هیئتی از منطقه دوم دریایی ولایت بندر راهبردی جاسک بازدید کرد.

به گزارش ایلنا،امیر سرلشکر عطاء‌الله صالحی در این سفر، ضمن بازدید از قسمت های مختلف منطقه دوم دریایی ولایت، از نزدیک در جریان روند پیشرفت کاری طرح ها و پروژه های عمرانی در حال احداث و کارهای زیربنایی منطقه قرار گرفت.

سرلشکر صالحی با حضور در اردوگاه رزمی تیپ دوم تکاوران حضرت رسول اکرم (ص) از نزدیک در جریان میزان آمادگی رزمی و توان رزمی آنان قرار گرفت.

تکاوران تیپ دوم تفنگداران حضرت رسول اکرم (ص) منطقه دوم دریایی ولایت بندر راهبردی جاسک در حضور فرمانده کل ارتش، با اجرای تمرینات تاکتیکی و همچنین نمایش تسلط خود بر سلاح‌های سبک و سنگین، میزان آمادگی و توان رزمی خود را به معرض نمایش گذاشتند.

کد N524399