با دستور جهانگیری؛

آیین‌نامه تخصیص یارانه 5200میلیارد تومانی به بخش‌های تولیدی تنظیم می‌شود

دولت

معاون اول رئیس جمهور در جلسه هیات دولت در راستای اجرای قانون حمایت از تولید، دستور تنظیم آیین نامه تخصیص یارانه 5200میلیارد تومانی به بخشهای تولیدی را صادر کرد.

معاون اول رئیس جمهور در جلسه هیات دولت در راستای اجرای قانون حمایت از تولید، دستور تنظیم آیین نامه تخصیص یارانه 5200میلیارد تومانی به بخشهای تولیدی را صادر کرد.

به گزارش ایلنا، در جلسه هیات دولت مورخه 19 شهریور پس از ارایه گزارش محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مورد آماده شدن آیین نامه یارانه حمایت از تولید و قرار پرداخت 5200 میلیارد تومان در قالب کمک به صنایع تولیدی به منظور رفع مشکلات موجود، بنا به دستور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور آیین نامه فوق جهت تصویب نهایی در دستور کار هیات دولت قرار گرفت.

قابل ذکر است این رقم از محل منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها در اختیار بخش‌های تولیدی قرار خواهد گرفت و از جمله محورهای تاکید شده در برنامه خروج غیر تورمی از رکود دولت محسوب می شود.

کد N524149