ربیعی در جلسه غیر علنی اعلام کرد:

3.5 میلیون بیکار در کشور وجود دارد

مجلس

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی گزارشی از آمار بیکاری وضعیت صندوق های بیمه و حقوق مطالبات بازنشستگان ارائه داد.

اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر از جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی با حضور ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی خبر داد.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این جلسه غیر علنی که از حدود ساعت هشت آغاز شده است وزیر تعاون گزارشی از وضعیت صندوق های بیمه ای، آمار بیکاری و وضعیت حقوق مطالبات بازنشستگان ارائه داد است.

وی گفت: ربیعی در این جلسه آمار بیکاران در کشور را 3.5 میلیون نفر اعلام کرد.