گزارش/

نتانیاهو در نشست مجمع عمومی ترک عادت نکرد/ تکرار دوباره اقدامات مضحک و مواضع باورنکردنی!