رییس سازمان ثبت اسناد خواستار تاسیس دفتر منطقه ای «وایپو» در ایران شد

سیاست داخلی

تویسرکانی ضمن تشریح تحولات کشورمان در توسعه زیرساخت ها برای ارائه خدمات مدرن به مردم در زمینه ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح های صنعتی و ایجاد رشته کارشناسی ارشد مالکیت معنوی در تعدادی از دانشگاههای کشور، بر ضرورت پرهیز سازمان جهانی مالکیت معنوی از یک جانبه گری و ارائه کمک های فنی و کارشناسی به همه کشورها تاکید کرد.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خواستار تاسیس دفتر منطقه ای سازمان جهانی مالکیت معنوی(وایپو) در ایران شد.

به گزارش ایلنا، «احمد تویسرکانی» در حاشیه جلسه مجمع عمومی کشورهای عضو سازمان جهانی مالکیت معنوی در ژنو با «فرانسیس گری» رییس این سازمان دیدار و گفت وگو کرد.

در این دیدار که سفیر کشورمان در سوییس نیز حضور داشت، معاون قوه قضاییه با تأکید بر لزوم توجه متوازن به منافع مردم و دارندگان مالکیت معنوی در وضع مقررات، خواستار تاسیس دفتر منطقه ای «وایپو» در ایران شد.

تویسرکانی ضمن تشریح تحولات کشورمان در توسعه زیرساخت ها برای ارائه خدمات مدرن به مردم در زمینه ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح های صنعتی و ایجاد رشته کارشناسی ارشد مالکیت معنوی در تعدادی از دانشگاههای کشور، بر ضرورت پرهیز سازمان جهانی مالکیت معنوی از یک جانبه گری و ارائه کمک های فنی و کارشناسی به همه کشورها تاکید کرد.

کد N522855