عصر امروز؛

دلواپسان عفاف و حجاب مقابل وزارت ارشاد تجمع کردند

سیاست داخلی

این تجمع کنندگان با سردادن شعارهایی همچون "علی جنتی حیا کن وزارت را رها کن"، علی جنتی خجالت دارد این همه بی‌حیایی والله وقاحت داره، "ای مرد غیرتت کو حجاب همسرت کو" و "مرگ برمنافق"، خواستار برکناری وزیر ارشاد و اصلاح سیاست‌های فرهنگی دولت یازدهم بودند.

گروهی از افراد که نسبت به وضعیت عفاف و حجاب و نیز سیاست‌های فرهنگی دولت اعتراض داشتند،‌مقابل وزارت ارشاد تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، از ساعاتی پیش تجمعی در اعتراض به وضعیت عفاف وحجاب درمقابل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزارشد.

این تجمع ازحدود 16 امروزآغازشده بود و تجمع کنندگان خواستار توجه بیشتر وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی به بحث عفاف وحجاب بودند.

برخی از تجمع کنندگان از حوزه علمیه ایروان و برخی دیگر نیز از حوزه‌های علمیه استان تهران بودند و عده‌ای هم مدعی بودند به شکل خودجوش و مردمی به این تجمع پیوسته‌اند.

تجمع کنندگان معتقد بودند علی جنتی نه تنها در طول یک سال اخیر برای فرهنگ و عفاف کشور کاری نکرده است بلکه به بی‌عفتی‌ها چراغ سبز نشان داده و در همایش‌هایی که زنان بی‌بندوبار در آن هستند، حضورداشته است.

این افراد پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن نوشته بود "خدایا جنگ‌های جناحی؛ ناموس ما، دین ما و عفت زنان ما را گم کرده است".

تجمع کنندگان دغدغه‌های خود را حفاظت دین خدا و ارزشهای اسلامی بیان کرده و معتقد بودند که در شرایط کنونی به فکر ظاهرگرایانه ای به مساله حجاب نگاه می شود.

این تجمع کنندگان با سردادن شعارهایی همچون "علی جنتی حیا کن وزارت را رها کن"، علی جنتی خجالت دارد این همه بی‌حیایی والله وقاحت داره، "ای مرد غیرتت کو حجاب همسرت کو" و "مرگ برمنافق"، خواستار برکناری وزیر ارشاد و اصلاح سیاست‌های فرهنگی دولت یازدهم بودند.

برخی ازآنها عنوان می‌کردند که کاغذهایی دربرخی مناطق شهر و حتی نواحی شاه عبدالعظیم به شکل تراکت برای تجمع امروز بین آنها توضیح شده و آنها از این طریق متوجه برگزاری چنین تجمعی شدند.

عده‌ای از آنها نیز می‌گفتنداز سر کلاس‌های امربه معروف و نهی از منکر در این تجمع شرکت می‌کنند.

به گزارش ایلنا نیروهای امنیتی و انتظامی نیز در محل این تجمع حضور چشمگیری داشتند.

گفتنی است برخی از این تجمع‌کنندگان نیز به برخی از بانوانی که در آن محدود در حال تردد بودند به صورت لسانی در مورد پوشش آنان تذکر می‌دادند.

کد N522806