نعمتی در گفتگو با مهر خبر داد:

اختصاص یک روز در هفته برای پاسخگویی وزرا به نمایندگان/ معاونت نظارت مجلس مسئول بررسی نتیجه تحقیق و تفحص ها شد

مجلس

 سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ضمن تشریح جلسه عصر امروز هیئت رئیسه مجلس گفت: هیئت رئیسه بنا دارد با ساماندهی سوال نمایندگان از وزرا هر دو هفته یک بار یک جلسه علنی از مجلس را به سوال نمایندگان اختصاص دهد.

بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، ضمن تشریح جلسه عصر امروز هیئت رئیسه مجلس گفت: در جلسه امروز مسئله میزبانی مجلس از دولت مطرح شد و براین اساس مقرر شد که سه شنبه هفته بعد، مجلس شورای اسلامی میزبان دولت بوده تا مسائل مختلف موجود در کشور را بررسی کنیم.

وی همچنین درباره مسئله سوال نمایندگان از وزرا افزود: از آنجا که تلاش شده سوال نمایندگان از وزرا کمتر شده و بیشتر به صورت مذاکره بین وزرا و نمایندگان مسائل موجود حل و فصل شود، از این رو در جلسه هیئت رئیسه مقرر شد تا سه شنبه دو یا سه هفته آینده به سوال نمایندگان از وزرا اختصاص داده شود.

نعمتی ادامه داد: با این اقدام هم سوالات نمایندگان طرح شده و هم وقت وزرا کمتر گرفته می شود؛ هیئت رئیسه بنا دارد با ساماندهی این مسئله هر دو هفته یک بار یک جلسه علنی از مجلس را به سوال نمایندگان اختصاص دهد.

نماینده اسدآباد درباره تحقیق و تفحص هایی که از سوی مجلس به قوه قضائیه ارجاء می شود گفت: در جلسه امروز مقرر شد برای پیگیری و پاسخگویی به این تحقیق و تفحص ها معاونت نظارت مجلس با قوه قضائیه ارتباط داشته باشد و موارد را مورد بررسی قرار دهد.