شمخانی:

توان نرم کشور هدف اصلی دستگاههای جاسوسی است

سیاست خارجی

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: دستگاه های جاسوسی با اشراف نسبت به تاثیر گذاری توان نرم جمهوری اسلامی در تغییر موازنه قدرت در سطح بین المللی، تلاش می کنند تا درحوزه های تخصصی ذیربط کشور نفوذ نمایند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی که درجمع مسئولین مراکز روابط عمومی وزارت خانه ها و دستگاههای دولتی سخن می گفت با اشاره به ضرورت توجه مراکز روابط عمومی به اولویتهای اصلی کشور، لزوم برنامه ریزی و انجام فعالیتهای هنرمندانه برای انعکاس واقعی اقدامات دولت در مهار تورم و حرکت به سمت خروج از رکود اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و افزود: اصلی ترین ماموریت مراکز روابط عمومی تحقق راهبرد محوری دولت در ایجاد و ارتقاء امید و نشاط مستمر در جامعه است.

وی با تبیین نقش و کارکرد انتقال پیام احسن به جامعه از منظر قرآن کریم و آموزه های دینی به رویکردهای رسانه ای و تبلیغاتی کشور در سالهای دفاع مقدس و جایگاه بی بدیل امام خمینی(ره) در این  زمینه اشاره کرد و اظهار داشت: حفظ و تقویت توان روحی و معنوی جامعه برای مقاومت در برابر ارتش تا بن دندان مسلح رژیم بعث و تحمیل شکست به صدام و حامیان منطقه ای و بین المللی وی معجزه ای بود که از رهگذر بهره گیری هوشمندانه و موثر تبلیغاتی و رسانه ای حاصل شد.

شمخانی با تاکید بر ضرورت افزایش تناسب میان اقدامات گسترده و موثر دستگاههای دولتی با فعالیتهای تبلیغاتی و رسانه ای که برای انعکاس فعالیتها انجام می شود اظهار داشت: ارزش افزایی در حوزه اطلاع رسانی و ارتباط با افکار عمومی تنها با توجه خاص به اولویتها، نیازمندیها و انتظارات مردم فراهم خواهد شد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی سیاستهای اقتصاد مقاومتی را حاصل تجربیات 35 ساله نظام جمهوری اسلامی در مواجهه با بحرانها و شرایط خاص اقتصادی کشور عنوان کرد و افزود: باید با عزمی ملی از مجموعه ظرفیتهای ارتباطی شامل رسانه های عمومی، فضای مجازی، تریبونهای مذهبی، سیاسی و فرهنگی برای توسعه گفتمان اقتصاد مقاومتی به عنوان تنها مدل بومی برای رونق و توسعه اقتصادی کشور استفاده نموده و زمینه های تحقق آن را فراهم کنیم.