سعید جلیلی: چرا آمریکا درباره مفقود شدن ۱۷۸ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده در داخل خاک خود سکوت کرده؟

نسیم آنلاین نوشت:

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در افتتاحیه دومین کنفرانس "افق نو" گفت: امروز دنیا شاهد است که فاشیستی ترین رفتارها در کشتن انسان های بی گناه و حمایت از آن با افتخار توسط نظام های لیبرال دموکراسی صورت می گیرد. چرا؟ چون فکر می کنند با ابزار سیاسی همراه با استخدام هنر و رسانه می توانند واقعیت ها را پوشاند و وارونه نشان دهند. هزاران کودک زیر شدیدترین بمباران ها توسط مدعیان حقوق بشر و دموکراسی کشته می شوند اما نه تنها شورای امنیت قطعنامه ای صادر نمی کند بلکه ابزار هنر و رسانه نیز آن را می پوشاند و فراتر از آنکه در همین جهان به اصطلاح آزاد شبکه های تلویزیونی که به دفاع از مظلومین بر می خیزد، تهدید به قطع ماهواره می شوند.
سعید جلیلی گفت: مثال دیگر تزویر و فریبکاری ، موضوع مبارزه با سلاح های هسته ای است. امروزه مردم دنیا شاهدند کسانی ادعای مبارزه با سلاح هسته ای را دارند که خود دارای هزاران کلاهک هسته ای هستند و همین امروز هم مشغول ساخت و آزمایش نسل های جدید این سلاح هستند. کشورهای خود را به انبار مرگ بارترین سلاح ها قرار داده اند. اما کسی نباید در این باره حتی سوال کند. نظام سلطه و تزویر اطمینان دارد نه تنها قطعنامه ای صادر نخواهد شد بلکه فیلم و مستندی نیز نباید ساخته شود. نه تنها به عنوان متهم و مجرم معرفی نخواهد شد بلکه با تزویر و فریب می تواند خود را در جایگاه مدعی نیز معرفی کند.
او گفت: یک مثال برای این موضوع شاید جالبی باشد؛ جمهوری اسلامی ایران عضو NPT است و سلاح هسته ای را نامشروع و ناکارآمد می داند. قائل به شعار « سلاح هسته ای یرای هیچ کس و انرژی صلح آمیز هسته ای برای همه است». به عنوان عضو NPT بیشترین همکاری را با آژانس داشته است و آژانس بارها اعلام کرده است که هیچ انحرافی از فعالیتهای صلح آمیز هسته ای نداشته است. تاسیسات هسته ای ایران زیر نظر دوربین ها و بازرسان آژانس قرار دارد. نظام سلطه و فریب به سرکردگی رژیم آمریکا بیش از ده سال است سعی دارد به افکار عمومی دنیا و به خصوص مردم امریکا درباره فعالیت ها القاء نگرانی نماید و بدون هیچ دلیلی و به بهانه های واهی کارکردن تعدادی سانتریفیوژ زیر نظر آژانس برای مصارف صلح آمیز هسته ای را تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی وانمود کند.
جلیلی گفت: این درحالی است که آمریکا جدا از نگهداشت زرادخانه های هسته ای و ساخت و آزمایش نسل های جدید سلاح های هسته ای که خطری برای امنیت جهانی و مردم امریکاست، چند دهه است به شهادت اسناد اداری خود امریکا 178 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غنای بالا در دورن خاک امریکا گم شده است اما نه تنها قطعنامه ای صادر نمی شود، حتی جان شهروندان امریکایی نیز در این باره چنان بی اهمیت است که این خبر علی رغم غیر قابل انکار بودن آن به شدت بایکوت می شود.
او گفت: چطور دولت امریکا برای وجود مواد غنی شده زیر نظر آژانس و برای مصارف صلح آمیز اظهار نگرانی می کند اما برای مفقود شدن 178 کیلوگرم اورانیوم غنی شده آن هم در داخل خاک امریکا که جان و امنیت شهروندان امریکا که جان و امنیت شهروندان امریکا را تهدید می کند برای چند دهه سکوت نموده و این خبر بایکوت می شود. این مثال و صدها مثال مشابه نشان می دهد قدرت های استکباری نه تنها حقوق سایر ملت ها بلکه حقوق و امنیت ملت خود را نیز نادید می گیرند. آنچه امروز توسط قدرت های استکباری دنبال می شود صرفا منافع عده ای اندک و صاحبان کلوپ های ثروت و قدرت است.

 


17231

 

کد N522267