رحیمی در جمع خبرنگاران:

به حکم دادگاه اعتراض دارم/ اتهامات وارده را در مصاحبه ای تشریح خواهم کرد

سایر حوزه ها

معاون اول دولت دهم گفت: بنده به حکم دادگاه اعتراض دارم و آن را از دستگاههای ذی ربط اعلام خواهم کرد.

محمد رضا رحیمی معاون اول دولت دهم امروز ظهر در حاشیه مراسم ختم والده آیت الله هاشمی شاهرودی در پاسخ به این سوال که آیا نسبت به حکمی که دادگاه برای شما صادر کرده است، اعتراض دارید یا خیر؟ گفت: بنده به این حکم اعتراض دارم و آن را از سوی دستگاههای ذیربط اعلام خواهم کرد.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا اتهامات وارد شده به خود را قبول دارید، اظهار داشت: در مورد این مسائل و توضیح مشروح با یکی از خبرگزاری ها مصاحبه ای خواهم داشت که در آن به تمامی این موارد می پردازم.