معرفی اعضای کمیسیون اروپا

سیاسی

رئیس آتی کمیسیون اروپا اعضای 27 نفره این کمیسیون را معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  رادیو آلمان، ژان کلود یونکر، رئیس آینده کمیسیون اروپا، بیست و هشت عضو تیم کمیسیون برای امور اجرایی اتحادیه اروپا را معرفی کرد.

وی با این رویکرد دست به معرفی اعضای کمیسیون زده تا بتواند کمیسیون کارآمدتری برای انجام راهبردهای این اتحادیه به نمایش بگذارد.

در ساختار جدید هفت معاونت تعریف شده که وظیفه مدیریت و هماهنگی میان کمیسرها را بر عهده خواهند داشت.

یونکر درباره معیارهای در نظر گرفته شده برای انتخاب اعضا چنین گفت: "می خواستم، کمیسیون متشکل از نخست وزیران و وزیران پیشین باشد. آنها با شورای اتحادیه، پارلمان و سیستم آشنا هستند. افکار عمومی را می شناسند. این یک کمیسیون سیاسی است."

کمیسر امور اقتصادی و مالی، مالیات و گمرک به " پییر مسکوویسی "، سیاستمدار 56 ساله  فرانسوی رسیده است. آقای یونکر درباره شناختش از آقای موسکوویسی گفت: شناخت خوبی از آقای مسکوویسی دارم در "یورو گروپ" همکار بودیم. او شناخت خوبی از اروپا و فرانسه دارد. کارهای زیادی در فرانسه و برای فرانسه باید انجام شود.

همچنین آقای یونکر تصمیم گرفته پست مهم کمیسر اروپا در امور ثبات و خدمات مالی و اتحادیه بازارهای سرمایه را به " جاناتان هیل "بریتانیایی بدهد. او درباره دلایل این انتخاب گفت: به نظرم هیل  مناسبترین انتخاب برای این سمت است.

این در حالی است که بنا داشتیم تا یکی از کمیسر های اروپا از انگلیس انتخاب شود . این امر به انتخاب یونکر به عنوان رئیس کمیسیون اروپا بر می گردد که شخص نخست وزیری انگلیس با روی کار آمدن وی مخالفت کرده بود.

در آخرین مرحله یونکر باید به همراه تیمش به پارلمان اروپا برود و نظر نمایندگان را برای کسب رای اعتماد جلب کند. در صورت کسب رای اعتماد، کمیسیون جدید از ماه نوامبر آغاز به کار خواهد کرد.

رای گیری در خصوص انتخاب اعضای کمیسیون اروپا در تاریخ 33 اکتبر برگزار می شود.