حمله تازه کیهان به تیم مذاکرات:شما به گرد پای یاسرعرفات هم نمی رسید/امیدواریم به سرنوشت او دچارنشوید

روزنامه کیهان در سرمقاله خود نوشت:

اگر مذاکره براي مذاکره اولويت داشته و شکستن تابوي مذاکره با شياطين بزرگ و کوچک عالم واجد کمترين ارزش باشد، در اين صورت بسياري از مناديان نرمش و مذاکره حتي به گردپاي مرحوم عرفات هم نمي‌رسند. ياسر عرفات آن قدر در پايتخت‌هاي عربي و آمريکايي و اروپايي با سوداي موهوم آشتي و صلح مذاکره کرد که اکنون فقط از تصاوير اين مذاکرات مي‌توان چند جلد کتاب قطور چاپ کرد. اما آيا در ازاي صدها مذاکره از اين دست يک متر از خاک فلسطين اشغالي باز پس داده شد و ذره‌اي تهديد از سر فلسطينيان برداشته شد؟

خدا کند هيچ وقت ياسر عرفات و محمود عباس، سيماي چند ماه و چند سال بعد برخي سياسيون ما نباشند.

 

17302

کد N521316