دادستان کل کشور:

وزارت‌خارجه معاونت مبارزه با مواد مخدر داشته باشد

سیاست داخلی

این میزان از جرم و ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی به هیچ عنوان پسندیده یک نظام اسلامی نیست/ به نظرمن درارتباط با وظایفی که در قانون و مقررات تعیین شده فقط نیروی انتظامی نباید دیده شود بلکه قبل از آن دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی و اطلاعاتی و همه بخش‌ها باید نقش داشته باشند.

دادستان کل کشور به دلیل اهمیت مسئله مبارزه با مواد مخدر پیشنهاد ایجاد معاونت مبارزه با مواد مخدر در وزارت‌خارجه را داد و گفت: مسئله آنقدر مهم است که یک کار دیپلماسی جدید را ایجاب می کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در همایش ملی پیشگیری از جرم طی سخنانی اظهار داشت: در بحث پیشگیری از وقوع جرم قبل از اینکه لازم باشد دلایل نقلی برای آن بیان کنیم ضروری است که به دلایل عقلی آن بپردازیم لذا قطعا پیشگیری در ارتباط با ناهنجاری‌ها در هر نوع برخوردی مقدم است.

دادستان کل کشور تصریح کرد: در ارتباط با ارتکاب جرم قبل از هر بخشی باید به انگیزه مجرم نگاه کرد و لذا سوالی که در این میان بوجود می‌آید، باید این باشد که چه انگیزه‌ای ارتکاب جرم را بوجود می‌آورد.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم انگیزه‌های به وجود آمدن ارتکاب جرم را بررسی کنیم به ریشه‌های تربیتی می‌رسیم چرا که آموزه‌های دینی ما نیز مبین این است که تربیت می‌تواند مانع از ریشه‌های ارتکاب جرم شود.

حجت الاسلام رئیسی با تاکید بر نقش تعیین کننده نهادهای تربیتی و الگو ساز بر جلوگیری از ارتکاب جرم افزود: به هر میزانی که آشنایی با اخلاق گسترش پیدا می‌کند به همان میزان ما شاهد کاهش جرم و جنایت در جامعه خواهیم بود.

دادستان کل کشور خود کنترلی را کارآمد ترین نظام کنترلی عنوان کرد و افزود: در خود کنترلی افراد خود را موظف به رعایت بایدها و نبایدها می‌دانند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: ما هیچ دستگاهی را درکشور نمی‌شناسیم به اینکه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد و در قانون اساسی این وظیفه به عهده قوه قضاییه است اما دستگاه‌های الگو ساز و فرهنگ ساز مانند صدا وسیما با نگاه کاهش هنجارهای اجتماعی باید کار فرهنگی کنند.

حجت الاسلام رئیسی با بیان اینکه بدون تردید دشمن تمام ابزارهایی که زمینه فساد را ایجاد می کند به صورت مستقیم در دست دارد تاکید کرد: این میزان از جرم و ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی به هیچ عنوان پسندیده یک نظام اسلامی نیست.
وی با اشاره به بحث مواد مخدر خاطر نشان کرد: بر چه کسی پنهان است که امروز مواد مخدر زیر چتر ناتو و به خصوص آمریکا در افغانستان تولید می‌شود.

دادستان کل کشور با بیان اینکه شاید در مسائل فرهنگی سه یا چهار هزار کانال فرهنگی قابل دریافت در کشورهای منطقه وجود داشته باشد، ادامه داد: در این فضا آن چه که باید متناسب با گسترش فرهنگ و اخلاق اسلامی صورت بگیرد خود کنترلی است.

حجت الاسلام رئیسی تاکید کرد: اگر زمینه‌ها و بسترهای وقوع جرم وجود نداشته باشد چنانچه کسی با انگیزه های مجرمانه نیز وارد یک سیستم پولی ومالی شد، سازو کارهای آن دستگاه اجازه نمی‌دهد که انگیزه مجرمانه به صورت ارتکاب به جرم جلوه‌گر شود.

دادستان کل کشور تصریح کرد: ما باید هم نیروهای صالح را برگزنیم و هم برکار آنها نظارت داشته باشیم و اینکه در یک جا یک مسئله پولی، مالی و بانکی اتفاق بیفتد و ما صرفا اعتماد کنیم به هیچ عنوان قابل قبول نیست چرا که اعتماد نمی‌تواند نظارت و کنترل را از بین ببرد.

وی تاکید کرد: در کنار بحث تربیت، نظارت به صورت عام یک اصلی است که در بحث امر به معروف و نهی از منکر مطرح است.

وی با بیان اینکه سازوکارها باید سازوکارهای پیشگیرانه از وقوع جرم باشد، افزود: تصمیم‌سازی و یا تصمیم‌گیری در نظام پولی و بانکی هم می‌تواند پیشگیرانه باشد و هم‌می تواند زمینه و بستری برای وقوع جرم باشد. حتی گاهی ممکن است یک قانونی تصویب شود اما بعد از مدتی دیده شود که این قانون زمینه سوءاستفاده را برای بعضی افراد سوء‌استفادهگر فراهم کند لذا باید این زمینه‌ها شناسایی شود و از بین برود.

دادستان کل کشور درسخنان دیگری اظهار داشت: به نظرمن درارتباط با وظایفی که در قانون و مقررات تعیین شده فقط نیروی انتظامی نباید دیده شود بلکه قبل از آن دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی و اطلاعاتی و همه بخش‌ها باید نقش داشته باشند.
وی با تاکید براینکه مسئله مواد مخدر باید مسئله همه کشورها شود تصریح کرد: دربحث مواد مخدر نیز وزارت خارجه باید یک معاونت مبارزه با مواد مخدر داشته باشد چرا که مسئله آنقدر مهم است که یک کار دیپلماسی جدید را ایجاب می کند.

کد N520540