برگزاری انتخابات مجلس سنا در فرانسه

سیاسی

فرانسه امروز شاهد برگزاری انتخابات مجلس سنا در این کشور است .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان ، حدود نیمی از سناتورهای پارلمان در پاریس امروز دوباره انتخاب می شوند .

ناظران انتخاباتی بر این عقیده اند که حزب محافظه کار - مردمی بتواند در این انتخابات حائز اکثریت شده و کرسی های پارلمان را به خود اختصاص دهند .

در حال حاضر سوسیال ها و حزب چپ دارای اکثریت در سنا هستند .

قوره مقننه در فرانسه از دو بخش تشکیل شده  یکی  سنای فرانسه و دیگری مجلس ملی است . 

پاله دولوکزامبورگ مکان سنا و پاله بورین جایگاه مجلس ملی فرانسه می‌باشد.

نشست‌های هر مجلس جداگانه انجام می‌شود، ولی گاه این دو مجلس گردهم‌آیی‌ها را در قالب کنگره فرانسه در کاخ ورسای به منظور بازنگری در قانون اساسی فرانسه به انجام می‌رسانند.