گزارش مهر از مجلس/

جلسه غیرعلنی مجلس برای بحث اقتصادی/ راه کنترل نرخ ارز درصورت عدم توافق هسته‌ای بررسی شد

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز در جلسه غیرعلنی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد وضعیت تولید و راهکارهای جلوگیری از افزایش مجدد قیمت ارز را بررسی کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز در جلسه ای غیر علنی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد وضعیت تولید و وضعیت اقتصاد کشور را شنیدند.

رئیس کمیسیون اقتصادی در این جلسه گزارشی از وضعیت حمایت دولت از تولید و وضعیت اقتصادی کشور ارائه کرد.

ارسلان فتحی پور همچنین گزارشی از وضعیت ارز در سال 90 ارائه کرد و به بررسی نوسانات قیمت ارز در سالهای اخیر پرداخت.

در جلسه غیر علنی مجلس همچنین راهکارهای کنترل قیمت ارز در شرایط عدم توافق هسته ای و تداوم تحریم ها بررسی شد.