ژاپن و مکزیک به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل می پیوندند

آسیا اقیانوسیه

برای نخستین بار ژاپن و مکزیک با اعزام نیروهای حافظ صلح در ماموریت های سازمان ملل شرکت می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نام کشورهای ژاپن و مکزیک نیز به جمع کشورهای اعزام کننده نیروهای حافظ صلح سازمان ملل افزوده شد. بر این اساس برای نخستین بار ژاپن و مکزیک در ماموریت های سازمان ملل در مناطق مختلف جهان حضور می یابند.

این خبر شب گذشته از سوی نمایندگان دو کشور در سازمان ملل اعلام شد. در همین رابطه "شینزو آبه" نخست وزیر ژاپن گفت دولتش قصد دارد با تغییر در قانون اساسی راه را برای شرکت کشورش در ماموریت های نیروهای کلاه آبی سازمان ملل هموار کند.

این در حالی است که بر اساس قانون اساسی ژاپن، نظامیان این کشور حق حضور در ماموریت های بین المللی از جمله ماموریت های سازمان ملل را ندارند.