اعتصاب خلبانان «ایرفرانس» وارد سیزدهمین روز شد

سیاسی

خلبانان خطوط هوایی فرانسه در پی شکست مذاکرات برای اجرای خواسته‌هایشان اعلام کردند كه به اعتصاب خود ادامه می‌دهند.

اعتصاب خلبانان شركت هواپیمایی «ایرفرانس» وارد سیزدهمین روز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پرنسا لاتینا، ‌ اتحادیه خلبانان شرکت هواپیمایی ایرفرانس پیشنهادهای ارائه شده توسط مدیر خطوط هواپیمایی فرانسه را کافی ندانسته و تصمیم دارند پس از ۱۳ روز اعتصاب، همچنان بر این موضع باقی بمانند.

این شرکت هواپیمایی به دنبال اجرای طرحی مبنی بر گسترش پروازهای ارزان قیمت داخل کشور با انجام تغییر در حقوق و شرایط کاری كاركنان است. 

با انجام این تغییرات، روند کاری فشرده‌تر، ‌ مدت زمان استراحت کمتر و درآمد خدمه پرواز بسیار کمتر خواهد شد.

اتحادیه ملی خلبانان خطوط هوایی فرانسه خواستار امضای قراردادی مشخص و یکسان ‌ با حقوق كافی و امنیت شغلی است.

نخست‌وزیر فرانسه این درخواست را رد کرده و دستور توقف فوری این اعتصاب را داد.

وی همچنین از خلبانان خواست که با روش‌های دیگری اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند.

خلبانان و اتحادیه خطوط هوایی فرانسه اعلام كرده بودند که در صورت عدم موافقت با خواسته‌هایشان، تا پایان ماه میلادی جاری به اعتصاب خود ادامه می‌دهند.

کد N519041