• ۲۵بازدید

روزنامه ایران: در دولت قبل، دیپلماتهای ایرانی در نیویورک با کوکلوس کلانها عکس می گرفتند

روزنامه ایران در سرمقاله خود نوشت:

 

وبگردی