رویترز گزارش داد:

وخامت حال رهبر کره شمالی

آسیا اقیانوسیه

رسانه ها از وخیم بودن حال رهبر کره شمالی بواسطه حضور نیافتن وی در انظار عمومی خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تلویزیون رسمی کره شمالی امروز جمعه از بیماری "کیم جونگ اون" رهبر31 ساله این کشور، خبر داد.

این برای نخستین بار است که رسانه رسمی کره شمالی در مورد شایعاتی که در مورد وضعیت سلامتی رهبر این کشور وجود دارد خبری را منتشر می کند.

کیم جونگ اون از تاریخ سوم سپتامبر تا کنون در انظار عمومی حاضر نشده و همین امر موجب قوت گرفتن شایعاتی در مورد بیماری وی شده است.

رویترز در خبر خود احتمال می دهد که بیماری بوجود آمده برای رهبر کره شمالی بواسطه اضافه وزن وی باشد چون کیم جونگ اون از سال 2011 به بعد یعنی بعد از رسیدن به مقام رهبری کره شمالی به شدت چاق شده است.