تمام سلام:

لبنان جزئی از تلاش بین المللی برای سرکوب داعش است

آفریقا و خاورمیانه

نخست وزیر لبنان ضمن اشاره به چالشهای پیش روی لبنان بر تلاش این کشور برای مبارزه با تروریسم تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "تمام سلام" نخست وزیر لبنان در گفتگو با روزنامه النهار  اعلام کرد که لبنان به قطعنامه هایی که از سوی شورای امنیت در چارچوب فصل هفتم مبارزه با تروریسم صادر شده، پایبند است.

سلام گفت: لبنان هم اکنون جزئی از تلاش بین المللی برای مبارزه با تروریسم محسوب می شود اما توانایی ارتش لبنان این اجازه را به ما نمی دهد که مداخله مستقیمی در جنگ علیه تروریسم داشته باشیم.

وی افزود: بیروت به سرکوب نهایی و ریشه کن کردن تروریسم در دنیا پایبند است.

نخست وزیر لبنان در ادامه تاکید کرد که مسئله حمایت تسلیحاتی آمریکا، روسیه  و دیگر کشورها از ارتش لبنان در حال پیگیری است.

وی با اشاره به خلاء ریاست جمهوری در  لبنان و درگیری میان گروههای سیاسی در این کشور خاطر نشان شد که لبنان هم اکنون در وضعیت سخت و پیچیده ای قرار گرفته است و این امر اقدامات و اهکارهای ویژه ای را میطلبد.

نخست وزیر لبنان در ادامه گفت: ما از رهبران برخی کشورها می شنویم که برای کمک به لبنان اعلام آمادگی می کنند اما مسئله مبارزه با تروریسم این کشورها را با مشغولیتهای بسیاری مواجه ساخته است.