زیباكلام در گفت‌وگو با ایلنا:

ادبیات رئیس جمهور در سخنرانی سازمان ملل ارزنده بود

سیاست داخلی

سخنان آقای روحانی از این جهت كه همانند آقای احمدی‌نژاد بر ادبیات دشمنی با غرب تاكید نداشت، بر شعارهای غیرواقعی و پوپولیستی تاكید نداشت و اینكه مردمان دنیا با ما هستند و می‌خواهند از ما الگوبرداری كنند وجود نداشت، سخنان ارزنده‌ای بود.

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران ادبیات رئیس جمهور در سخنرانی سازمان ملل را ارزنده توصیف كرد.

صادق زیباكلام در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص سخنرانی روز گذشته رئیس جمهور در سازمان ملل متحد گفت: آقای روحانی در سخنرانی‌شان، حرف تازه و نگاه جدیدی را مطرح نكردند و در واقع، سخنان روز گذشته رئیس جمهور در واقع همان تكرار مواضع گذشته بود.

وی با بیان اینكه در سخنان رئیس جمهور مسئله پرونده هسته‌ای ایران و مسئله افراط‌گری و گروه داعش اختصاص داشت، یادآور شد: ایشان بر عدم افراط‌گری و لزوم اعتدال سخن گفتند ولی می‌توانستند در رابطه با داعش بگویند كه داعش محصول استبداد، دیكتاتوری و فقدان توسعه است.

این تحلیل‌گر مسائل سیاسی ادامه داد: البته سخنان آقای روحانی از این جهت كه همانند آقای احمدی‌نژاد بر ادبیات دشمنی با غرب تاكید نداشت، بر شعارهای غیرواقعی و پوپولیستی تاكید نداشت و اینكه مردمان دنیا با ما هستند و می‌خواهند از ما الگوبرداری كنند وجود نداشت، سخنان ارزنده‌ای بود.

زیباكلام ادبیات رئیس جمهور را مناسب و خوب توصیف كرد و اظهار داشت: تاكید آقای روحانی بر مسئله عدم‌افراط‌گری و تاكید بر اعتدال بسیار ارزنده بود.

کد N517699