نایب رییس کمیسیو عمران در گفت گو با ایلنا:

تعهدات دولت سابق در مسکن مهر اجرا می شود

مجلس

تعهدات قبلی باید اجرایی شود. مسئولان دولت نیز اعلام کرده اند که تعهدات قبلی را اجرایی می کنند اما در مورد تعهدات جدید طرح جامع مسکن را تدوین و احتمالا این طرح را هفته آینده به مجلس می آورند.

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس از عزم وزارت مسکن برای اجرای تعهدات دولت سابق در حوزه مسکن مهر خبر می دهد و می گوید که قرار است وزیر مسکن هفته آینده طرح جامع مسکن را به کمیسیون عمران تحویل دهد.
علی اکبر آقایی نماینده سلماس در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با آخرین تصمیم گیری وزارت راه و شهرسازی در مورد پروژه مسکن مهر گفت:وزارت مسکن در نظر دارد که به صورت جداگانه تعهدات قبلی این وزارت خانه در حوزه مسکن را اجرایی کند. از این طرف هم قرار شد وزیر از وضعیت مسکن و ضوابط جدید خرید و فروش مسکن گزارشات خودشان را به کمیسیون ارائه دهند.
وی با اشاره به برخی خبرها در مورد برداشت های مسئولا دولت سابق از بانک ها برای تامین هزینه های مسکن مهر نیز گفت:این ها برداشت نبوده بلکه به دلیل هزینه های بالای بخش برخی کارها صورت گرفته بوده که وزیر مسکن وعده داده است که نسبت به این تعهدات نیز عمل کنند.
این نماینده مجلس با اشاره به تعهدات دولت سابق برای اجرا در حوزه مسکن یادآور شد: این تعهدات هم از طرف خریداران و هم از طرف تولیدکندگان به صورت عادی اجرایی می شود. وزیر مسکن هم وعده داده که آنچه را که از قبل شروع شده بوده را انجام می دهند و طبق مقررات جدید که به صورت اندوخته وجه فراهم خواهد شد اجرایی می کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مسئولان دولتی ناگزیر از ادامه راه مسکن مهر هستند یا خیر نیز گفت: تعهدات قبلی باید اجرایی شود. مسئولان دولت نیز اعلام کرده اند که تعهدات قبلی را اجرایی می کنند اما در مورد تعهدات جدید طرح جامع مسکن را تدوین و احتمالا این طرح را هفته آینده به مجلس می آورند.

کد N517524